Mental sundhed defineret af Sundhedsstyrelsen:


”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”


(Sundhedsstyrelsen, 2012).