Mental sundhed defineret af Sundhedsstyrelsen:


”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”


(Sundhedsstyrelsen, 2012).

INDHENT ET UFORPLIGTENDE TILBUD

HEALTHSPACE's klare vision er at fremme mental sundhed for enhver uanset årsagen. Du er eksperten i dit eget liv, og gennem gensidig tillid, giver vi dig de rette redskaber til at skabe sunde rammer både i arbejdslivet og privat. 


Sundhedsfremme og forebyggelse indenfor mental sundhed er en nødvendig investering for alle, der ønsker at udfolde sine potentialer, og for lettere at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber.

Stifter af Healthspace, Nanna Sys Frier